Visie

In de ruim dertig jaar die Lily werkzaam is geweest in de zorgsector heeft zij een heldere visie ontwikkeld op wat écht behoeftegericht werken is. Haar overtuiging is dat niet alleen de patiënt of cliënt gebaat is bij een behoeftegerichte aanpak, maar ook de zorgverlener zelf. Het sleutelwoord hierbij is verbinding. 

Elke verandering begint met een wens, een idee of een toevallige ingeving. Vaak blijft het echter bij dromen. Men ziet te veel beren op de weg, of vreest voor luchtfietser te worden gehouden. 
Lily is ervan overtuigd dat je elke droom kunt waarmaken. De eerste stap is om simpelweg 'ja' te zeggen — hoe onbereikbaar de droom ogenschijnlijk is. En wanneer mensen de moed hebben in het diepe te springen, of soms zelfs tegen de stroom in te zwemmen, blijft het niet bij dromen alleen. Dan komt alles in beweging. Door samen de schouders eronder te zetten, de neuzen dezelfde kant op de laten wijzen én ieder individu de ruimte te laten diens talenten en passie te benutten, worden de prachtigste resultaten bereikt.  


Aanvullende gegevens