Gerealiseerde dromen


Adamas Inloophuis

Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt, draait alles primair om genezing. Maar er gebeurt ook van alles op het emotionele vlak: het proces van acceptatie, het leren omgaan met beperkingen die je lichaam je oplegt en helaas soms ook het proces van afscheid en rouw. Psychosociale begeleiding tijdens én na de medische behandeling kan een groot verschil kan maken, zowel in het leven van de zieke als in dat van diens naasten. Na zelf geconfronteerd te zijn geweest met kanker, droomde Lily ervan een inloophuis voor psychosociale (na)zorg op te richten. Zij wist een aantal mensen ertoe te inspireren haar hierin te steunen, en nog geen veertien maanden later, in mei 2007, opende het inloophuis in Nieuw Vennep de deuren. Het Adamas Inloophuis is een prachtige plek, waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor een luisterend oor, therapie, ontspanning en informatie. Het inloophuis draait op vrijwilligers, en wordt gesteund door regionale overheden en het bedrijfsleven. 
Onder het motto door kanker bewust leven worden de gasten gestimuleerd om midden in het leven te blijven staan. Zij ontvangen er de begeleiding en ondersteuning waaraan zij behoefte hebben. De vrijwilligers van Adamas focussen niet op de ziekte, maar op de mens daarachter. Wie ben je, wie wil je zijn en wat wil je ontdekken of ontwikkelen? Het mooiste dat daaruit kan voortkomen is dat iemand, na een bezoek aan het inloophuis, een positieve wending aan zijn leven weet te geven, belangrijke keuzes maakt of zijn ware passie (her)ontdekt. 
 www.adamas-inloophuis.nl
Kilimanjaro

'Ga je mee de Kilimanjaro beklimmen?' Deze vraag stelde Lily in de zomer van 2011 aan onder meer haar echtgenoot, een aantal lokale politici en gasten en sponsoren van het inloophuis. Niet afgeschrikt door de verbaasde reacties zette Lily door, en op 17 maart 2012 stond ze als lid van een twintigkoppig Adamas-expeditieteam op de top van de hoogste berg van Afrika. Voor alle deelnemers een prestatie van formaat, zeker voor de zes ex-kankerpatiënten in het gezelschap. Dat zij, na een slopend ziekteproces, fysiek nog in staat zouden zijn om een 5895 meter hoge berg te bedwingen, hadden ze nooit voor mogelijk gehouden. Voor de andere expeditieleden was de reis eveneens emotioneel. Zij namen deel uit eerbetoon aan een zieke of overleden dierbare. Door elkaar elke dag te stimuleren om de grens te verleggen en weer een stukje verder omhoog te gaan, hielpen de teamleden elkaar de berg op. De zware tocht, waarin iedereen letterlijk en figuurlijk tegen de pijn opliep, heeft een louterende werking op alle deelnemers gehad. Het heeft hen dichter bij elkaar en bij zichzelf gebracht, en bovenop de Kilimanjaro ook heel eventjes dichtbij hun overleden dierbaren. 
Deze door Lily geïnitieerde actie heeft niet alleen het leven van de deelnemers in beweging gezet. Samen met een parallelle donateurwervingsactie in Nederland heeft de beklimming de noodzaak van psychosociale zorg bij kanker op de kaart gezet, en geld bijeengebracht voor de exploitatie van het Adamas Inloophuis.
 www.kilimas.nl 
Bya Advies

Ieder mens probeert zijn of haar leven zo plezierig mogelijk in te richten. In de liefde, met vrienden, familie en op het werk. Voor sommigen lijkt de zon altijd te schijnen, anderen moeten er dagelijks veel moeite voor doen. Dan zijn er nog de mensen voor wie het geluk een onmogelijke opgave lijkt. Zij zien de kansen niet meer die zij in zich hebben, laat staan de kwaliteiten waarover zij beschikken. Soms worden zij er letterlijk ziek van.
Onder de naam Bya Advies gaat Lily Nieuwenhuizen sinds 2001 met haar cliënten de uitdaging aan om die deur van het slot te krijgen, en persoonlijke dromen te verwezenlijken. Daarbij gaat zij ervan uit dat de weg naar een beter leven in ieder individu aanwezig is. Bya helpt hen daarbij de passende sleutel te vinden. De Bya-aanpak is er op gericht om in samenspraak met de cliënt helder te krijgen waaróm hij of zij zich geblokkeerd voelt, lichamelijk en/of geestelijk. De verklaring daarvoor ligt meestal niet aan de oppervlakte, maar grijpt vaak ver terug in een mensenleven.
Aan de hand van een intakegesprek ontvangt de cliënt een op maat gesneden advies, met daarin een heldere analyse van de besproken onderwerpen. Hierdoor wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld zijn of haar hulpvraag optimaal te onderzoeken en uit te werken, met de snelheid en intensiteit die men zelf wenst.
 www.bya-advies.nl 
Werkgroep OCK

In de bijna twintig jaar dat Lily haar praktijk voor fysiotherapie voerde werd zij regelmatig met chronisch zieken geconfronteerd, die vastliepen in hun leven en erkenning zochten voor zichzelf via hun lichamelijke klachten. Daarnaast ontdekte zij dat, zolang er geen erkenning is van de klachten, cliënten vaak niet de verantwoordelijkheid namen om zelf aan hun herstel te werken. Samen met psycholoog Kees van den Bos nam Lily het initiatief tot het oprichten van de werkgroep Onverklaarbare Chronische Klachten (OCK). Hierin nodigden zij diverse deskundigen — mensen uit verschillende disciplines die op dit gebied onderzoek deden of therapeutisch werkzaam waren — uit om de krachten te bundelen. In samenwerking met verzekeraar Interpolis werd onder meer een expertmeeting gehouden, waarvan verslag werd gedaan in het Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg. Deze expertmeeting werd gevolgd door een aantal kleinere bijeenkomsten in de loop van 2003 en 2004. De uitkomsten daarvan zijn opgepakt door diverse onderzoekers, en door mensen die initiatieven hebben genomen voor het opzetten van gespecialiseerde centra met programma's voor mensen met onverklaarbare chronische klachten. 

Aanvullende gegevens